Користувацька угода

Справжня Угода (далі також — «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між агенцією NeMask, (далі також — «Власник сайту «), з одного боку, і фізичною або юридичною особою, яка прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також -» Користувач сайту «), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані» сторони «, а окремо — «Сторона».
Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством України.

Загальні положення:

У цьому документі застосовуються такі терміни та визначення:
  • Сайт Власника / Сайт — інтернет-сайт, розміщені в домені nemask.com.ua/ і його піддоменів.
  • Угода — згода з усіма доповненнями і змінами
  • Адміністрація / представник Сайту, Власник Сайту — особа уповноважена Власником сайту на дії передбачені Угодою.
  • Відвідувач — будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті.
  • Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленого ним юридичної особи.
Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.
Сайт містить інформацію і матеріали про послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору на надання послуг.
Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувача від імені уповноваженої його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з подальшими наслідками.
Зокрема при використанні Сайту Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.
У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Адміністрації / представнику Сайту шляхом письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстовим посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Все об'єкти, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання Сайту в межах його загальних функціональних можливостей.
Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також входять до складу Сайту елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув’язненими Договорами.
Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки і т.п.).
Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або додатковими документами на використання Сайту.
Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв’язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.
Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту має право посилати Користувачеві на зазначений ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв’язку з ним.

Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться по законодавству України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень не припинятимуть є недійсними або не може бути застосована.
Тимчасову бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення надалі подібних або схожих порушень.
Всі суперечки щодо Угоди або у зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до діючого процесуального законодавства України.

Правила повернення грошових коштів

Повернення коштів в повному об'ємі можливе тільки при умові невиконання поставленої задачі яка затверджена в договорі. В іншому випадку кошти не повертаються.

Made on
Tilda