Політика конфіденційності

Справжня Політика є невід'ємною частиною Угоди (далі - «Угода»), розміщеного і / або доступного в мережі Інтернет за адресою: https://nemask.com.ua/politika-konfidentsialnosti а також інших ув'язнених з Користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з Користувачем.
Користуючись послугами сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач повинен припинити використання сайтом.
Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

Цілі збору персональної інформації користувача

Персональні дані Клієнта / Користувача Власник Сайту може використовувати в цілях:
 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту.
 • Встановлення з / Користувачем зворотного зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламних інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, обновлени

Зібрана інформація (Персональна інформація)

Ми збираємо наступну інформацію:
 • Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування.
 • Персональна інформація, яку надаєте Ви при заповненні відповідної форми або інформація отримується Сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування вами Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адресу Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідин, файлах. Це інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між Вашим IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це вимагає законодавство.
Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.
З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім'я, по батькові, прізвище, посаду, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, ІПН, ЄДРПОУ, адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку. Зазначені відомості про організації не належать до персональних даних.
Якщо фізична особа діє в якості індивідуального підприємця або в його інтересах, за бажанням або з безпосереднього письмової згоди такого індивідуального підприємця, відповідно, додатково можуть надаватися: прізвище та ініціали індивідуального підприємця, ЄДРПОУ, і адреса для листування, телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку.

Обов'язки сторін

Користувач зобов'язаний:
 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди або укладення Договору.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту зобов'язаний:
 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта / Користувача. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
Захист інформації, що збирається.
 • Сайт вживає всіх необхідних і досить організаційні, технічні заходи обережності для захисту конфіденційності даних користувачів. Тільки ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.
 • Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сайт не несе відповідальності за збитки завдані таким доступом. Ми рекомендуємо користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.

Додаткові вимоги

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни в Політику конфіденційності набрати чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті, в мережі Інтернет за адресою https://nemask.com.ua/politika-konfidentsialnosti

Made on
Tilda